SP: “Negeer Participatiewet, geef inwoners waar ze recht op hebben”

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente Groningen moet inwoners die recht hebben op een minimaregeling, deze actief verstrekken, en zo nodig de Participatiewet negeren. Dat stelt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Volgens de Participatiewet mag de gemeente regelingen pas toekennen als inwoners een aanvraag hebben gedaan. De SP vindt dat wethouder Isabelle Diks waar nodig de randen van de wet moet overschrijden. De wethouder heeft toegegeven dit ook van plan te zijn, maar dit zorgvuldig te willen doen.

“Als mensen langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen, dan moet de gemeente automatisch hun gemeentelijke belastingen kwijtschelden,” aldus Jimmy Dijk. “Nu moet iemand van deze regeling op de hoogte zijn en een aanvraag indienen. Bureaucratie waar mensen en de gemeente niets aan hebben. De tijd van een overheid die enkel een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van mensen is voorbij. Nu is het tijd voor een eerlijke overheid die je bondgenoot is wanneer in de problemen bent gekomen.”

Volgens de SP is de Participatiewet gebaseerd op wantrouwen in mensen. Daarom vinden de socialisten dat het gemeentebestuur deze wet en de lokale uitvoering hiervan moet negeren. Dijk stelt: “Deze wet ligt nu onder vuur. En volkomen terecht ook. Ik kan me niet voorstellen dat de staatssecretaris hier werk van zou maken.”