Partij voor de Dieren wil ontheffing voor rattenvallen aanpassen voor otters en bevers

nieuws

De partij voor de Dieren wil zekerheid van Gedeputeerde Staten dat er in Groningen geen klemmen worden gebruikt die grote kans hebben op de bijvangst van bevers of otters. De fractie wil daarom dat het provinciebestuur de ontheffing die het Waterschap Hunze en Aa’s in staat stelt om muskus- en beverratten te vangen gaat aanpassen.

Volgens de fractie gebruikte het Waterschap, ten tijde van de verlening van de ontheffing, onbeveiligde ‘open’ klemmen om de ratten te vangen. Dit is inmiddels bij wet verboden. De provincie moet de ontheffing daarom aanpassen, zo stelt de PvdD, zodat de overheidsinstantie wordt verplicht om beveiligde klemmen te gebruiken.

Daarnaast wil de fractie weten of de provincie en het waterschap hebben gesproken over de risico’s van het gebruik van muskusrat-klemmen. Ook wil de PvdD weten of er in Groningen ooit een otter of een bever is aangetroffen in een dergelijke klem.

Rechtszaak

Met name jonge bevers en otters lopen een risico om als bijvangst in een klem te eindigen. ‘Bikkel de driepootbever’ is hier een voorbeeld van. Hunze en Aa’s moest, naar aanleiding van dit verhaal, in de rechtbank verschijnen. De rechter stelde
dat in de Oeverpolder, de Harense Wildernis en de Groene Polder bij Onnen klemmen worden gebruikt die volgens BOA’s niet aan de wettelijke eisen voldoen of onvoldoende bever-werend zijn geplaatst.

Hoewel het waterschap werd vrijgesproken van het opzettelijk doden van bevers en otters, is de zaak nog niet voorbij, want het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep.