Hogere huren voor sportclubs

Sportclubs in Haren en Ten Boer gaan meer betalen voor sportvelden en sport- en gymzalen.

De tarieven in de gemeente Groningen worden gelijkgetrokken. Dat is de gemeente verplicht na de herindeling van Groningen, Ten Boer en Haren. De tarieven die clubs straks gaan betalen zijn overigens bij lange na niet kostendekkend. De gemeente legt er 70 tot 80% bij. Straks betalen alle sportclubs hetzelfde.

Nu betalen sportclubs in Haren en Ten Boer vaak minder dan in Groningen. Dat komt omdat de vervanging en onderhoud van velden en zalen niet werden meegerekend. De wethouder belooft dat de clubs niet in de problemen zullen komen, en ze gaat dan ook met de sportclubs in gesprek.