Sanering voormalige vuilstort Woltersum gaat beginnen

nieuws
Foto: Wikimedia Commons

De gemeente begint op 7 december met het saneren van de voormalige vuilstort aan de Bouwerschapweg in Woltersum. De klus is naar verwachting in april volgend jaar afgerond. Het budget voor de sanering bedraagt 7,8 miljoen euro.

Door het transport zal in de omgeving zwaar verkeer ontstaan, van ongeveer 25 ritten per dag. Om overlast te voorkomen, is er een tijdelijke weg aangelegd door de weilanden, en een tijdelijke brug over het Damsterdiep. De vrachtwagens hoeven nu niet door de dorpskernen van Ten Boer of Woltersum te rijden. De gemeente voert ook overleg met dorpsbelangen Woltersum of de inzet van een pendelbus zinvol is, als alternatief vervoer tussen Woltersum en Ten Boer.

Ook kan er geuroverlast ontstaan, maar die is niet schadelijk voor de gezondheid. Buiten de stortplaats worden continu luchtmetingen verricht. Die meten de concentraties van gevaarlijke stoffen. Het gevaarlijk afval wordt opgeslagen in een speciaal aangelegde afzetplaats van Afvalverwerking Stainkoeln. Daar kan het ook veilig verwerkt worden.

Het perceel dat wordt gesaneerd is in eigendom van de gemeente. Na afronding van de sanering zal het terrein heringericht worden. Omwonenden en dorpsverenigingen hebben daarvoor diverse ideeën ingediend. De voorstellen worden besproken met de omgeving en vervolgens uitgewerkt tot een definitief plan.

Deel dit artikel:
Adverteren?