Raadsfracties vragen steun van college voor Kamermotie over ‘bruggenkwestie’

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeenteraadsfracties van de SP, D66 en 100% Groningen willen dat het gemeentebestuur zich uitspreek over de motie die maandagavond werd ingediend over de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug. De fracties hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Naast de steun voor de Kamermotie, waarin de minister wordt opgeroepen aan de oproep te voldoen van omwonenden en verschillende organisaties om de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug te vervangen door lage en beweegbare bruggen, willen de fracties dat ook het college onderzoekt of het nog onder het oude akkoord voor de nieuwe bruggen uit kan. Bijvoorbeeld door, als wegbeheerder en verantwoordelijke voor de taluds, een stokje te steken voor een te hoge Gerrit Krolbrug.

Daarnaast willen de fracties weten waarom een collegebrief over de bruggenkwestie, die B&W twee weken geleden toezegde aan de gemeenteraad, nog steeds niet is gepubliceerd.

Zuidelijke Ringweg

De SP, D66 en 100% Groningen zijn ook benieuwd naar de mening van het college over de motie die maandagavond werd ingediend over de financiële afhandeling van het project Ring-Zuid. In deze motie eisen de Kamerfractie van het CDA, de SP, de PvdA en GroenLinks dat de minister gesprek gaat met de betrokken partijen om te bezien hoe de dreigende impasse rond de zuidelijke ringweg van Groningen kan worden doorbroken.

Deel dit artikel: