PBL: ‘Leegstand in binnenstad neemt komende twee jaar toe met bijna 90 procent’

nieuws
Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 International)

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zorgt de coronacrisis ervoor dat de leegstand in de Groningse binnenstad de komende twee jaar toeneemt van 11,9 procent naar 22,4 procent.

Groningen is, na Amsterdam, de grootste stijger van Nederland als het gaat om leegstand. In absolute verschillen overtreft Groningen Amsterdam zelfs.

Volgens het PBL krijgen, sterkere, vitalere, binnensteden de hardste klappen als het gaat om leegstand. Maar het PBL raadt overhaaste herinrichting af, gezien de onzekerheid en uiteenlopende impact van corona. Het PBL adviseert daarom om met  uiteenlopende scenario’s te werken en de impact van corona nauwgezet te monitoren. “Het heeft bijvoorbeeld weinig zin voor Almelo om een strategie na te streven die in Groningen werkt”, zo stelt het PBL.

In oktober bleek al dat de vraag naar winkelruimte in de stad Groningen in de afgelopen twaalf maanden al sterk is teruggevallen. Volgens onderzoeksbureau Dynamis daalde het aantal transacties met meer dan de helft.