Oud vet leidt tot dure verstoppingen

nieuws
Bron foto: rhodes / Flickr / CC 2.0-by-sa

Frituren of oliebollen bakken zorgt uiteindelijk voor oud vet. Zonde om daar je afvoer of het riool mee te verstoppen.

De Waterschappen waarschuwen: ‘Spoel het vet in ieder geval niet door de gootsteen of het toilet. Vet verstopt uw afvoer. En de riolering, rioolgemalen en zuiveringsinstallaties kunnen verstoppen. Het kost veel geld om deze vetophoping op te ruimen. Dat willen we graag samen met u voorkomen’.

Dit is wat je moet doen: ‘Schenk het oude oliebollen- of frituurvet terug in de lege verpakking en breng het naar een inleverpunt in uw buurt. Er wordt dan biodiesel van gemaakt of groene energie van opgewekt’.

 

Verspreid over de hele gemeente Groningen zijn er meer dan twintig inleverpunten: 

https://www.frituurvetrecyclehet.nl/waar-inleveren/

Deel dit artikel: