Minister roept gemeente Groningen op om meer stemlocaties in te richten

nieuws

De gemeente Groningen moet zich in gaan zetten om meer geschikte stemlocaties te vinden. Minister Ollongren heeft daartoe een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders.

Tussen 19 oktober en 13 november is, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  een peiling uitgevoerd naar het verwachte aantal stemlokalen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing. Daaruit bleek dat de gemeente Groningen voornemens is om het aantal stembureaus terug te brengen van 150 naar 145. Het aantal stemlocaties wordt teruggebracht van 143 naar 120.

De gemeente stelde begin november dat dit onder andere gebeurt vanwege de coronamaatregelen, omdat een aantal locaties niet coronaproof te maken zijn. Ook kan er niet gestemd worden in verzorg- en verpleeghuizen en zijn er minder schoollocaties beschikbaar. In de gemeente worden daarom onder meer tenten ingezet als stemlocaties.

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) stelde vragen aan de minister over het terugbrengen van het aantal stemlocaties in de gemeente Groningen. De minister reageerde daarop dat zij het onwenselijk vindt dat stemlokalen minder goed bereikbaar worden als stemlocaties worden gebundeld. “Ik vraag de colleges daarom om daarmee rekening te houden en te kijken of zij, al
dan niet met hulp van het ondersteuningsteam, nog extra geschikte stemlocaties kunnen vinden” aldus Ollongren.

Deel dit artikel:
Adverteren?