Huurders Iepenlaan en Lijsterbeslaan willen lagere woonlasten

nieuws
Foto: Spandoek huurders Irislaan

Huurders van woningen aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan geven met een lichtgevend spandoek aan dat hun strijd voor lagere woonlasten pas net begonnen is. Samen met de SP voeren zij actie.

De huurders willen lagere energielasten, lagere huren en betere isolatie van hun woningen. Ze zijn de afgelopen weken in gesprek gegaan met woningcorporatie De Huismeesters en het gemeentelijke energiebedrijf WarmteStad. De huurders en de SP ervoeren deze gesprekken als prettig, maar nu willen zij concrete actie. Ze eisen een huurverlaging totdat er gerenoveerd wordt, en dat de renovatie binnen een half jaar van start gaat. Ook willen ze tot die tijd een korting op de energierekening van WarmteStad.

Huurder Hettie van den Berg zegt: “De gesprekken met De Huismeesters en WarmteStad verliepen goed, maar de huur en energielasten zijn daarmee niet minder geworden. Met ons lichtgevend spandoek willen wij duidelijk maken dat we doorgaan totdat er verbeteringen komen.” De huurders willen de komende dagen bij De Huismeesters aandringen op huurverlaging en snelle renovatieplannen.

De huurders werden tijdens de gesprekken bijgestaan door SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. De SP wil in de gemeenteraad voorstellen doen voor lagere energietarieven. Dijk zegt: “De huurders zijn met die spandoek een lichtend voorbeeld van Groningers die opkomen voor zichzelf, voor hun buurt en voor elkaar. Zij eisen doodnormale dingen zoals een gezond en betaalbaar huis zonder onnodig veel energieverbruik.” De SP werkt aan een voorstel om de tarieven van WarmteStad te verlagen.