Grote Markt krijgt tijdelijk twee grote zitelementen

Op de Grote Markt komen tegen het komende voorjaar twee forse zitelementen te staan. Dat meldt het college van B&W. De banken dienen als tijdelijke invulling, tot de herinrichting begint.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de eerste fase voor de herinrichting van de Grote Markt. Dat gebeurde in samenspraak met de inwoners van de stad. Dat heeft geresulteerd in een Programma van Eisen. Daarin is er ruimte voor voetgangers, verblijfskwaliteit, bomen, water en zitplekken. Komend jaar wordt een concreet inrichtingsplan voor de Grote Mark gemaakt. Begin 2022 kan dan de schop in de grond.

Met het plaatsen van de twee grote zitelementen komt het gemeentebestuur haar toezegging aan de raad na. Eerder werden drie zitbanken aan de noordzijde van het plein verwijderd door ABN-AMRO. De nieuwe banken van 7 bij 3 meter komen aan de oostzijde van het plein te staan, achter de huidige bushaltes. Ze krijgen gezelschap van wat groen.

Deel dit artikel: