Gemeente wacht onderzoek over verbetering marktwerking in de jeugdzorg af

nieuws

De gemeente Groningen kan niet op eigen houtje de marktwerking in de jeugdzorg afschaffen. Wel wil het college van B&W enkele suggesties van de SP betrekken bij het lopende traject van de Inkoop Jeugdzorg.

De SP diende in oktober een vijf-puntenplan in om de jeugdzorg te verbeteren. De socialisten maken zich grote zorgen over dit systeem. De gemeentes hebben, nadat het Rijk de jeugdzorg heeft overgedragen, een duur, ingewikkeld en bureaucratisch systeem opgetuigd. Er zijn volgens de SP meer dan 200 zorgaanbieders en tientallen zorgsoorten, die nauwelijks samenwerken. Ook worden de gemeenten geconfronteerd met steeds stijgende tekorten. De SP wil dat de marktwerking in de jeugdzorg wordt afgeschaft en dat een groot deel van de jeugdhulp wordt ondergebracht bij de WIJ-teams in de buurt.

De gemeente zegt bezig te zijn met een onderzoek naar de inkoop van de jeugdhulp, en de resultaten daarvan te willen afwachten. Daarbij wordt bekeken welk deel van de jeugdhulp Groningen als gemeente zelf wil organiseren, en welk deel samen met de andere Groninger gemeenten wordt ingekocht. Het college ziet niets in het afdwingen van betere samenwerking tussen jeugdhulp, onderwijs, schuldhulpverlening en wijkaccommodaties, zoals de SP voorstelt. Het college ziet meer in organische groei, gevoed door onderling vertrouwen en verbetering van de dialoog. Wel zal ze het initiatiefvoorstel betrekken bij het lopende traject van de Inkoop Jeugdhulp.