Geen knipperende lichten op hoogspanningslijn Vierverlaten-Eemshaven

nieuws

TenneT heeft bezorgde omwonenden verzekerd dat er op de hoogspanningslijn tussen Vierverlaten en de Eemshaven géén knipperende lichten komen.

‘Helaas berust het bericht over knipperende lichten op een misverstand: op de nieuwe masten van de 380 kV lijn komen geen knipperende lichten, niet in de tijdelijke situatie en niet in de eindsituatie.

We proberen te achterhalen waar de waarneming van de knipperende lichten betrekking op heeft. Mogelijk gaat het om een speciaal transport of andere werkzaamheden die in het gebied plaatsvinden, maar dat is ons op dit moment nog niet duidelijk’, aldus een manager van Tennet.