Begroting RUG afgekeurd door Universiteitsraad

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de begroting voor volgend jaar, zoals deze donderdag werd aangeboden door het College van Bestuur, afgekeurd. De Ukrant meldt dat een groot deel van de leden van de raad vindt dat ze onvoldoende zijn geïnformeerd over bepaalde grote uitgaven.

Elf raadsleden gaven een positief advies over de begroting, tien een negatief advies en drie stemden blanco. Dat was niet genoeg voor goedkeuring, want daarvoor is de helft van de stemming plus één nodig.

De problemen liggen met name op de plannen waar de U-Raad slecht over is geïnformeerd. Zo gaat er twee miljoen euro naar de implementatie van nieuwe software van AFAS, is er ruim zeven ton beschikbaar voor het nog niet geëvalueerde project ‘Dean Entrepreneurship’ en krijgt het facilitair bedrijf ruim zes ton voor corona-gerelateerde kosten, waarvan niet duidelijk is wat deze zijn.

Een aantal onderwerpen, zoals de herverdeling van kosten door het advies van de commissie Van Rijn en de extra kosten van het facilitair bedrijf,  zijn wel goedgekeurd. De andere zaken worden later opnieuw behandeld.