“Afzuigsysteem Woldring locatie voldoet aan eisen”

nieuws

De ventilatievoorziening van de Woldring Locatie aan de Friesestraatweg voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Dat blijkt volgens algemeen directeur André van Dalsen uit onderzoek van VentGuide.

De afgelopen periode is een discussie ontstaan over blootstelling aan fijnstof tijdens het koken op de Woldring Locatie. Woldring Verhuur heeft daarop onderzoek laten doen. De discussie kwam voor Woldring uit de lucht vallen. Volgens Van Dalsen is er alles aan gedaan om de woningen te voorzien van een correcte ventilatievoorziening. Er is een decentrale ventilatie die ervoor zorgt dat de lucht wordt ververst in de woonkamer en er is een afzuigventilator in de badkamer. Het hele systeem werkt samen op sensoren, tevens is er in de keuken een recirculatiekap geplaatst om de lucht te zuiveren.

Op zeker moment meldde één van de bewoners die een meting had gedaan dat de concentratie fijnstof meer dan 50 keer zo hoog uitpakte als de norm vastgesteld door de Wereld Gezondheids Organisatie. Uit het onderzoek van VentGuide bleek dat daar geen sprake van is. VentGuide stelt dat afzuigkappen met afvoer naar buiten beter zijn dan recirculatie, maar dat de geplaatste recirculatiekappen in combinatie met de decentrale ventilatie meer dan voldoende hun werk doen.

VentGuide beoordeelt ook de spuivoorzieningen, in de vorm van te openen ramen, als goed. Volgens algemeen directeur Van Dalsen is nooit gezegd dat het verboden is om ramen open te zetten als er gekookt wordt.