Zonneweide Glimmen is klaar voor ‘Hondsrugzaad’

nieuws
Foto: Zonneweide Glimmen

De zonneweide in Glimmen is klaar voor beplanting. De afgelopen week heeft een loonbedrijf de voedselrijke toplaag van het perceel afgegraven en afgeplagd om de grond te verarmen. Nu kan de grond worden ingezaaid met een speciaal zadenmengsel, voor de aanleg van een bloemrijk, schraal grasland.

Door de werkzaamheden werd een ijstijdlandschap met keileem, zwerfkeien en dekzand blootgelegd. De afgegraven grond wordt gebruikt voor maken van een struweelhoutwal langs het zandpad en een houtsingel langs de Zuidlaarderweg. Daarmee wordt het zicht op de zonneweide vanaf de Zuidlaarderweg beperkt. De struweelhoutwal en de bossingel worden beplant met inheemse, rijkbloeiende en vruchtdragende bomen en struiken.

Zadenkwekerij de Cruydthoeck uit Nijeberkoop stelde een speciaal zadenmengsel samen, wat hoort bij de Hondsrug. Het is een bloemenmengsel voor grasland op natte tot vochtige en vochtige en oevers. Dit moet bijen, vlinder en vogels aantrekken.