Woningcorporaties luiden noodklok: ‘Huurders in noorden de dupe van scheef beleid’

nieuws
Foto: Google Maps - Streetview

Woningcorporaties in Noord-Nederland willen meer speelruimte en middelen van het kabinet om lokaal oplossingen te bedenken voor de wooncrisis. Dat schrijven de corporaties dinsdagmiddag in een oproep aan Den Haag. Ook corporaties Lefier, De Huismeesters en Woonborg onderschrijven de actie.
De dynamiek van de woningmarkt in Noord- en Oost-Nederland is totaal anders dan in de Randstad, zo schrijven de corporaties. Mensen worden ouder, er worden méér mensen oud en er vertrekken meer jongeren dan erbij komen. Nieuwbouw van woningen is dus niet altijd een optie. “Nieuwe woningen leveren geld op, transformatie van bestaande woningen niet. De lening die we nodig hebben, is hoger dan de extra waarde die we toevoegen aan het huis. We teren simpelweg in op ons vermogen. Er is te weinig geld om deze grootschalige transformatie mogelijk te maken.”

Ook willen de corporaties meer investeren in de leefbaarheid van woonwijken, zodat leegstand en vergrijzing worden teruggedrongen. Daar is geld voor nodig. Daarom willen de corporaties af van de verhuurdersheffing, die zou zorgen voor onevenredige lastendruk. “Het is hartstikke scheef dat mensen met de laagste inkomens in Nederland extra belasting moeten betalen via een huurwoning, middels de verhuurderheffing.  Deze heffing gaat rechtstreeks ten koste van onze investeringen. Terwijl die hard nodig zijn voor mensen die op een passend en duurzaam huis wachten. We vragen dus niet om extra geld, maar om lastenverlichting.”

Deel dit artikel: