Winkels mogen op zondag niet eerder open

nieuws
Foto Andor Heij

Het voorstel van de fractie van Student & Stad om winkels op zondagen om 10.00 uur te openen kon woensdagavond niet op een meerderheid rekenen in de gemeenteraad. Alleen 100% Groningen en de PVV steunden het voorstel.

In Groningen mogen winkels op zondagen om 12.00 uur de deuren openen. Voor supermarkten geldt er op dit moment vanwege de coronacrisis een uitzondering waardoor zij om 10.00 uur de eerste klanten mogen ontvangen. Voor Student & Stad was dit aanleiding om met het voorstel te komen dat vanaf 2021 alle winkels om 10.00 uur open mogen. Andere partijen zagen echter niets in het voorstel. D66 liet bij monde van raadslid Berndt Benjamins weten dat de afgelopen tijd de belangen die er bij koopzondagen spelen goed zijn afgewogen.

Oude gemeenten Haren en Ten Boer
Vanaf 1 januari gaan winkels in de gemeente Groningen, inclusief de oude gemeenten Haren en Ten Boer, op zondagen om 12.00 uur open. Nochtans golden in deze gemeenten de oude regels van voor de herindeling. De openingstijd van 12.00 uur geldt ook voor de feestdagen met uitzondering van Eerste Kerstdag waarop alle winkels gesloten zijn. Een andere belangrijke wijziging is er voor Goede Vrijdag. In de gemeenten Haren en Ten Boer gold de regel dat winkels op deze dag vanaf 19.00 uur gesloten moesten zijn. Die regel komt per 1 januari 2021 te vervallen.