UMCG: ‘Donornieren die extra zuurstof krijgen, worden minder snel afgestoten’

nieuws

Uit onderzoek van het UMCG en de universiteiten van Oxford en Leuven blijkt dat donornieren die voor transplantatie extra zuurstof krijgen, minder snel worden afgestoten. De onderzoeksresultaten werden vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Voor patiënten is dit een grote stap voorwaarts, zo stelt het UMCG. “Onderzoek heeft aangetoond dat zuurstofgebrek een belangrijk probleem is in transplantatie”, zegt Sijbrand Hofker, transplantatiechirurg van het UMCG. De onderzoekers dienden zuurstof toe aan één nier. De andere nier van dezelfde donor kreeg geen zuurstof. Na een jaar bleek dat nieren die zuurstof kregen toegediend, meer bloed filteren dan nieren die geen zuurstof kregen.

Uit het onderzoek bleek echter dat de filtersnelheid niet significant anders was, maar wel dat de met zuurstof behandelde nieren minder vaak werden afgestoten. “Het relatieve risico op acute afstoting was met bijna de helft verminderd in nieren die zuurstof hadden gekregen, en het nierverlies was sterk verminderd ”, zegt Ina Jochmans, transplantatiechirurg in het UZ Leuven. “Zuurstoftekort vóór transplantatie zet een complexe reactie in gang die een ontstekingsreactie in de nier na transplantatie veroorzaakt. Deze ontstekingsreactie kan het orgaan gevoeliger maken voor afstoting. Dit kan op zijn beurt leiden tot littekens in het weefsel, waardoor de nierfunctie afneemt en de nier zelfs helemaal niet meer functioneert.”

Volgens de onderzoekers heeft het behandelen van donornieren met zuurstof vooral effect als de donor van de nieren ‘hartdood’ was toen de nieren werden verwijderd voor transplantatie, omdat de nieren dan niet meer worden doorbloed en dus geen zuurstof meer krijgen. ‘Hartdood’ komt tegenwoordig vaker voor dan ‘hersendood’ (waarbij het hart nog bloed rondpompt). De onderzoeksresultaten laten zien dat er, door donornieren van ‘hartdode’ doneren te behandelen met zuurstof, meer donororganen geschikt gemaakt kunnen worden voor transplantatie.

Deel dit artikel: