Schuiling: ‘Werkwijze Rijk omtrent Paddepoelsterbrug is de wereld op zijn kop’

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De manier waarop de Rijksoverheid omgaat met de vraag vanuit de regio om de Paddepoelsterbrug te herstellen, is volgens burgemeester Koen Schuiling van Groningen ‘zeer ongelukkig’. Op verzoek van het Rijk stuurde Schuiling een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen om de terugplaatsing van de brug te beargumenteren. Volgens Schuiling is zo’n verzoek ‘de wereld op z’n kop

Schuiling schreef de brief op 13 november jongstleden. Het Groninger Landschap, één van de organisaties die het pleidooi voor terugplaatsing ondersteunde, deelde de brief van Schuiling op de website van de organisatie voor landschapsbeheer.

“Er zijn moties aangenomen over de herplaatsing in de Tweede Kamer. Alle fracties in de raden en Provinciale Staten hebben u in oktober 2019 al opgeroepen om de brug te herstellen. Talrijke belangenorganisaties hebben hier sinds 2018 op aangedrongen op en ook het bedrijfsleven en onderwijs, onderschrijven dit pleidooi. (..) Dat wij nu als lagere overheden gevraagd worden om de aanleg van een brug te beargumenteren, die er nota bene lag en dankzij een aanvaring is verdwenen, is voor ons de wereld op zijn kop.”

Ook doet Schuiling, zoals de Rijksoverheid aan de gemeente had gevraagd, een eenduidige oproep naar de minister om zo snel mogelijk een nieuwe brug terug te plaatsen op de locatie waar hij lag: “Het niet terugplaatsen van een brug, die nogmaals tot moment van aanvaring
een vanzelfsprekendheid was, is voor ons en de eerdere genoemde overheden en organisaties geen optie.”

Twee jaar geleden werd de Paddepoelsterbrug aangevaren door een vrachtschip. De Paddepoelsterbrug verbond de Stad met het Reitdiepgebied. Deze verbinding is weggevallen en daarom moeten fietsers en wandelaars nu via de Dorkwerderbrug of de Walfridesbrug.