Oproep hoogleraar UMCG: ‘Overheid, durf te betuttelen’

nieuws

Nu de Nederlandse overheden ervoor gekozen hebben om strenge regels in te stellen om het coronavirus te beteugelen, vindt UMCG-hoogleraar Erik Buskens het tijd dat de overheden meteen doorpakken en regels instellen die de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk verkleinen. Buskens betoogt dit maandagochtend in een essay op de KennisInZicht-website van het UMCG.

Volgens Buskens heeft angst bij politici om te betuttelen de oorzaak zijn van de ‘onacceptabele gezondheidsverschillen’ tussen arm en rijk. “Gemiddeld leven de inwoners van het arme Pekela acht jaar korter dan die van het villadorp Haren. Ook zijn zij gedurende hun leven veel langer chronisch ziek, bijna twee keer zo lang zelfs, gemiddeld veertien jaar”, zo stelt Buskens

Veel van het leed zou volgens Buskens voorkomen kunnen worden door meer aandacht voor preventie. Maar politici aarzelen politici nu, omdat ze bang zijn om te betuttelen en te sterk geloven in eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Buskens noemt dat vreemd, omdat voor andere dingen die de gezondheid  beïnvloeden, zoals luchtkwaliteit, stikstof-uitstoot en de kwaliteit van het oppervlaktewater, wel strenge regels zijn.

De overheden van Nederland zouden volgens Buskens de burgers moeten beschermen tegen de economische slagkracht van grote bedrijven die baat hebben bij een ongezond leven. De levensmiddelenindustrie, de frisdrankindustrie, de zuivelindustrie en  de tabaksindustrie en de overheden moeten daarom offers brengen, zo stelt Buskens. Hij wil daarom “aanzienlijk hogere accijns op tabak om te beginnen, verdergaande rookverboden, overzichtelijke informatieve etiketten op voorverpakt voedsel, een gedifferentieerde btw op gezonde en minder gezonde producten, gezondheidsonderwijs, bewegingsonderwijs, fiscaal stimuleren van actieve vormen van mobiliteit, betere inrichting van openbare ruimte, betere kwaliteit van lucht en omgeving, het creëren van inkomenszekerheid en kleinere welvaartsverschillen.”

Deel dit artikel: