‘Nieuwe afspraken voor Groningen doen te weinig voor inwoners met kwetsbare huizen’

nieuws

Het nieuwe akkoord dat regionale bestuurders vrijdagmiddag sloten met het Rijk, waarin 1,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in de versterkingsoperatie en het toekomstperspectief van Groningen, gaat te vroeg in op het anticiperen op veiligheid en te weinig op wat wordt gedaan om het woningbestand goed achter te laten. Dat vindt de Groninger Bodem Beweging .

De plannen voor het versterken van woningen komen volgens het GBB te vroeg aangepast op de toenemende veiligheid, na het dichtdraaien van de gaskraan. “De versterkingsoperatie nog nauwelijks goed op gang is gekomen, wordt er nu al aan de afronding gewerkt”, zo schrijft de GBB. “De kans op een zware aardbeving is nog steeds aanwezig, zoals ook in het Bestuursakkoord zelf nog te lezen is.”

De GBB vindt dat er veel te weinig aandacht wordt gegeven aan kwetsbare huizen die tussen wal en schip vallen. “In een planning van de versterkingsoperatie moet men niet alleen  kijken naar huizen die bij een beving dreigen in te storten, maar ook naar huizen die kwetsbaar blijven voor steeds nieuwe bevingen en die daar in het verleden ook veel last van hebben gehad. Per slot van rekening worden er nu duizenden woningen versterkt die volgens de eigen opvattingen van het ministerie van EZK eigenlijk niet meer versterkt hoeven te worden.”

Het geldbedrag van 1,5 miljoen is volgens het GBB slechts voor een deel bedoeld voor de versterkingsoperatie. Bijna de helft omschrijft de GBB als ‘compensatie’, bedoeld voor het verkrijging van draagvlak.

Deel dit artikel: