Groningen behoudt hondenbelasting

De hondenbelasting wordt komend jaar nog niet afgeschaft. Ondanks dat zes oppositiepartijen woensdag tijdens het begrotingsdebat voor afschaffing pleitten, hielden de coalitiepartijen de poot stijf.

De oppositie was zelfs bereid om in ruil voor afschaffing van de blaftaks de ozb te verhogen, maar ook dat voorstel haalde het niet. Wel beloofde wethouder Paul de Rook dat hij begin volgend jaar enkele scenario’s zal presenteren hoe het nu verder moet. Hij laat onderzoeken wat het kost om de hondenbelasting te verminderen of af te schaffen.

De oppositie stoort zich vooral aan het feit dat de opbrengst van de hondenbelasting niet ten goede komt aan de doelgroep zelf, maar gebruikt wordt voor allerlei doelen. Groningen kent de hoogste hondenbelasting van het land. In de helft van de Nederlandse gemeenten is de blaftaks inmiddels afgeschaft.