Friedrich: ‘Groningse coronapatiënten kunnen bij nieuwe golf ook naar Duitsland’

nieuws
Foto: RUG

Als het aan het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland ligt, kunnen patiënten uit Noord-Nederland tijdens een derde golf van coronapatiënten ook verplaatst worden naar Duitse ziekenhuizen. Dat bevestigt arts-microbioloog Alex Friedrich (UMCG) maandag op de website van het AZNN.

Het RCPS heeft afspraken gemaakt met verschillende ziekenhuizen langs de landsgrens. Patiënten mogen tijdens een acute noodsituatie naar hun ziekenhuis overgebracht worden als dat nodig is. “Tot nu toe kunnen we de coronapatiënten uit Noord-Nederland opvangen in de regio. We willen voorbereid zijn zodra anders nodig blijkt”, zo stelt Friedrich. “Met elke golf, neemt de druk op de beschikbare capaciteit aan ziekenhuiszorg toe. Op enig moment is het maximum aan beschikbare capaciteit bereikt. In Duitsland is de beschikbare capaciteit in ziekenhuizen groter dan in Nederland.”

De wetenschap dat Noord-Nederland in een acute situatie een beroep kan doen op Duitsland, is volgens het AZNN een grote geruststelling. “Vanuit onder meer de medische faculteit Groningen zijn goede banden met de ziekenhuizen in Oldenburg en Ostfriesland”, vertelt Jens Valk, anesthesioloog in het UMCG en medisch expert bij het RCPS. “We overleggen wekelijks met hen de stand van zaken Noord Nederland en Oostfriesland. We doen dit met de crisisstaf waarin de Meldkamer, medisch managers ziekenhuizen en professionals van de 3 ziekenhuizen in Oldenburg vertegenwoordigd zijn.”