D66: ‘Zijn er scholen in Groningen die ouders vragen homoseksualiteit af te wijzen?’

nieuws
Foto: COC Groningen - Drenthe

Omdat D66 het onacceptabel vindt dat er scholen zijn in Nederland die ouders vragen homoseksualiteit af te wijzen bij inschrijving van hun kinderen, wil de Statenfractie van de partij graag van het College van Gedeputeerde Staten weten hoe de situatie in het Groningse onderwijs is.

De fractie spreek zijn afschuw uit over de inmiddels ingetrokken uitlatingen van minister van Onderwijs Arie Slob, waarin hij de handelswijze van deze scholen verdedigde. D66 dient daarom schriftelijke vragen in bij het college van Gedeputeerde Staten.  “Voor kinderen op deze scholen bestaat er geen veilige leeromgeving meer, als zij ontdekken dat zij een geaardheid hebben die wordt afgewezen door hun school, hun ouders en de families van hun medescholieren”, zo stelt Statenlid Jurgen Elshof. “Elk kind verdient een veilige leeromgeving zonder discriminatie op basis van geaardheid of gender.”,

Elshof wil weten hoe het College mogelijke negatieve gevolgen van de uitlatingen van minister Slob op wil vangen. Ook wil de fractie weten of het college nu een verhoogd aantal meldingen van discriminatie bij het Discriminatie Meldpunt Groningen verwacht. Daarnaast wil Elshof weten of deze geïnsinueerde ongelijkwaardigheid op actie kan rekenen van de provincie tegen dergelijke scholen.

Deel dit artikel: