Bezuiniging op stedenbanden geschrapt uit begroting

nieuws
De haven van Moermansk. Foto: Martin Lie, Trondheim / wikipedia

Een meerderheid van het Groningse gemeenteraad stemde woensdagavond in met het schrappen van een plan om 30.000 euro te bezuinigen op stedenbanden. 

De raadsfracties van GroenLinks, PvdA en Student en Stad dienden een amendement in op de gemeentebegroting van 2021, waarin ze vroegen om de voorgenomen bezuiniging op de stedenband van Groningen met het Russische Moermansk en het Nicaraguaanse San Carlos te schrappen uit de begroting. Een ruime meerderheid van de raad stemde voor dit voorstel. In de begroting voor 2021 zou het beschikbare budget met 30.000 euro worden teruggebracht naar 100.000 euro.

De kosten voor het behoud van de stedenband worden gedekt uit de grotere opbrengst uit leges op omgevingsvergunningen.

Na de aanname van het amendement reageerde de Stedenband San Carlos verheugd op Twitter: “Wat zijn we blij!’ De stedenband bedankt bovendien de partijen die voor het terugdraaien van de bezuiniging hebben gestemd.”