Adviesgroepen Sociaal Domein uit Stad, Haren en Ten Boer fuseren en zoeken nieuwe naam

nieuws
Foto: Rick van der Velde

De adviesraden Stadadviseert, het Adviesgroepen Sociaal Domein Haren en Adviesgroepen Sociaal Domein Ten Boer worden per 1 januari ‘geharmoniseerd’ tot één adviesgroep voor de gemeente Groningen. De nieuwe adviesraad wil daarom graag inbreng van inwoners over de nieuwe naam.

Als er meerdere suggesties zijn voor een nieuwe naam, dan volgt er een stemronde op de website stemvangroningen.nl. De naam met de meeste stemmen wordt de nieuwe naam van de adviesgroep. Een nieuwe naam opgeven kan via dit formulier.

De nieuwe adviesgroep richt zich vooral op advies voor het sociaal domein, bijvoorbeeld op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In de adviesgroep, die bestaat experts en een diverse groep inwoners, worden problemen binnen het domein belicht met een advies dat meer kanten belicht.