‘Wethouder Chakor doof voor geluiden uit wijken rond Stadspark’

De actiegroep Stadspark Natuurlijk! is boos over een mail van wethouder Glimina Cakor (GroenLinks) van Evenementen. In plaats van de beloofde inspraak over de invulling van het toekomstige Stadspark mag er alleen meegedacht worden over technische aspecten.

De bewoners werden op 20 augustus nader geïnformeerd over de plannen om de Drafbaan om te toveren tot evenemententerrein. Onder de omwonden en natuurliefhebbers ontstond direct grote bezorgdheid. Wethouder Chakor gaf op de avond toe dat de besluitvorming erg snel gegaan is en dat de aanwezigen daarop in september zouden worden ingelicht hoe de inspraak vorm zou krijgen. Die brief, die als mail verstuurd werd, ontving men op 30 september.

Plannen voor de Drafbaan brengen de leefbaarheid in gevaar
“Wij hadden de indruk dat onze boodschap bij de wethouder was overgekomen”, schrijft de actiegroep. “De plannen die men voor de Drafbaan heeft zullen de leefbaarheid in de omringende wijken en de rust en natuur van het Stadspark in gevaar brengen. Echter in de mail van 30 september wordt van geen maatregel tegen overlast of verstoring van de natuur gesproken. Er wordt slechts toegezegd dat de omwonenden van de Drafbaan binnenkort een brief krijgen waarin het evenementenbeleid van de gemeente Groningen wordt uitgelegd. De gedachte hierachter is blijkbaar dat als de omwonenden maar eenmaal snappen hoe het evenementenbeleid in elkaar zit, zij vrede hebben met de situatie en geen overlast meer zullen ervaren, of er althans niet meer over zullen klagen.”

“Het dringt niet bij de wethouder door dat evenementen overlast veroorzaken”
De actiegroep schrijft verder dat tot en met het seizoen 2019 regelmatig overlast werd ervaren van evenementen in het Stadspark. “Ondanks veelvuldige klachten, bezwaarschriften, brieven, de bijeenkomst op 20 augustus en de inspraak tijdens de raadscommissievergadering van 2 september is het bij de wethouder niet doorgedrongen dat deze overlast er is en dat we vrezen dat deze alleen maar verder zal toenemen. De zorgen zien wij niet terug in de mail van 30 september.” Wel zegt de actiegroep van harte uitgenodigd te worden over technische zaken met die de evenementen zelf te maken hebben. “Het gaat over stroom, water, WiFi. Ook mogen we mee gaan denken over duurzaamheid als afvalscheiding en toepassing van materialen. Overlast wordt als laatste in dit rijtje genoemd en dan ook nog eens voorafgegaan door het bijvoeglijk naamwoord ʻmogelijke’. Dit geeft aan dat
het voorkomen van overlast blijkbaar geen prioriteit heeft. En de overige genoemde zaken waarover wij gevraagd worden mee te denken, zijn geen zaken waar wij als omwonenden per se verstand van zouden hebben. Het bevreemdt ons dat u daarvoor een beroep wilt doen op ons.”

Stadspark Natuurlijk! is teleurgesteld in de brief. Aan de wethouder wordt gevraagd om te komen met een nieuw initiatief waarin de wijkbewoners gevraagd wordt mee te beslissen over de te nemen maatregelen als het aantal dagen waarop evenementen gehouden mogen worden, het soort evenementen, de hoeveelheid decibellen en het zoveel mogelijk beperken van schade aan flora en fauna.