Vraag naar winkelruimte in Groningen meer dan gehalveerd

nieuws
Foto Andor Heij

De vraag naar winkelruimte in de stad Groningen is in de afgelopen twaalf maanden sterk teruggevallen. Het aantal transacties daalde met meer dan de helft. Dat blijkt uit het rapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2020 van onderzoeksbureau Dynamis.

In totaal vonden in het Groningse hoofdwinkelgebied slechts zeven transacties plaats bij de bij Dynamis aangesloten vastgoedbedrijven, zo blijkt uit het rapport. Halverwege maart werden helemaal geen overdrachten gemeld. Daardoor is, na drie opeenvolgende jaren van leegstandsdalingen in het centrum van Groningen, nu zes procent meer leegstand in Groningen dan in voorgaande jaren.

Dynamis stelt wel dat een duidelijk gevolg van de coronacrisis niet geheel kan worden afgeleid uit deze cijfers. Volgens het onderzoeksbureau fluctueert de dynamiek op de winkelmarkt van Groningen sterk per jaar. Ook in de periode 2017-2018 werd een gelijk aantal winkels verkocht aan dit jaar. Ondanks de groeiende leegstand staat Groningen nog steeds op de vijfde plek in de ranglijst van de laagste centrumleegstand in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners, één positie lager dan in 2019.