VNO-NCW en MKB: “Maatregelen komen hard aan bij ondernemers”

nieuws
Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De maatregelen die het kabinet neemt om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen komen hard aan bij de ondernemers. Dat laten VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie weten.

“De zorg mag niet overbelast raken en daarom moeten we het virus er onder krijgen”, zegt Ingrid Thijssen van VNO-NCW. “Dat kan door ons met z’n allen aan de gedragsregels te houden, maar dat lukt ons kennelijk niet. Het kabinet kiest nu voor stevige ingrepen voor de komende vier weken. Daarvan moeten we elke minuut benutten om te zorgen dat er weer perspectief komt voor Nederlanders en ondernemers. De eerste aanzet voor een routekaart van het kabinet helpt daar bij. Het is belangrijk die verder uit te werken. Bovendien moeten we de telkens weer getroffen sectoren die het inmiddels al acht maanden heel zwaar hebben met extra maatwerk ondersteunen.”

Ook Jacco Vonhof van MKB-Nederland zegt dat extra ingrijpen onvermijdelijk was. “Maar je vraagt nu opnieuw wel heel grote offers van ondernemers en hun mensen. Dan moet het kabinet ook met dezelfde snelheid over de brug komen met aanvullende ondersteunende maatregelen en de time-out- en stopregeling waar we al een tijd over spreken. Wij blijven er verder bij dat onder de juiste condities ondernemers juist onderdeel van de oplossing kunnen zijn en dáár moeten we op inzetten. De focus moet komen te liggen op wat wél kan, anders is het voor veel bedrijven snel afgelopen.”

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat de gedeeltelijke lockdown een groot aantal sectoren raakt. Men vindt dat de komende weken gebruikt moeten worden om de maatregelen te verfijnen waarbij men ook pleit voor het vergroten van de testcapaciteit en een betere handhaving van de gedragsregels. De organisaties vinden dat in de nieuwe routekaart fijnmaziger maatregelen en experimenten uitgewerkt moeten worden in bijvoorbeeld de horeca en andere sectoren zodat ondernemers deel worden van de oplossing.