Raadsfracties willen geen hoge Gerrit Krolbrug

nieuws
Foto: Roel Breet

Diverse fracties in de gemeenteraad willen dat het stadsbestuur voor de nieuwe Gerrit Krolbrug een afweging maakt tussen de vier meter hoge brug en de lage bewonersvariant. Dus geen 5,5 meter hoge brug.

Het gaat om de PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D66, SP, Stadspartij, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Zij gaan woensdag daarover een motie indienen.

De varianten wijken af van het plan van Rijkswaterstaat die een 5,5 meter hoge brug willen bouwen, Daardoor hoeft de brug weinig open en heeft het meeste scheepvaartverkeer vrij baan.

De bewoners vrezen dat die brug te smal en te steil gaat worden en willen een lage brug. Die heeft de hoogte als de huidige Gerrit Krolbrug.

In de gemeenteraad is al eerder de voorkeur uitgesproken voor een vier meter hoge brug met vrij liggende fietspaden.