Motie ‘zo laag mogelijke Gerrit Krolbrug’ unaniem door gemeenteraad aangenomen

De nieuwe Gerrit Krolbrug moet een zo laag mogelijke brug worden. Een motie hierover werd woensdagavond door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering hadden verschillende fracties aan het stadsbestuur gevraagd om een afweging te maken tussen een vier meter hoge brug of een lage bewonersvariant. Deze varianten wijken af van het plan van Rijkswaterstaat die een 5,5 meter hoge brug wil bouwen. Rijkswaterstaat wil dit omdat met een hogere brug het schepvaartverkeer meer vrij baan heeft.

“De motie werd met algemene stemmen aangenomen”, zegt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. “Het is een belangrijk signaal naar Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur. Groningen wil een zo laag mogelijke brug voor 45.000 omwonenden en 15.000 dagelijks fietsende gebruikers.”