Minister: “Geen tijdelijke fietsvoetgangersbrug voor Paddepoelsterbrug”

Er komt geen tijdelijke fietsvoetgangersbrug op de locatie waar de Paddepoelsterbrug lag. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur maandagmiddag schriftelijk laten weten naar aanleiding van Kamervragen.

De vragen waren begin deze maand gesteld door Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66). De minister schrijft dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorbereidende onderzoeken heeft uitgevoerd en overleggen heeft gehad met betrokken stakeholders over de opties van het aanleggen van een tijdelijke hoge fietsvoetgangersbrug. “Uit het onderzoek naar een kansrijke tijdelijke fietsvoetgangersbrug blijkt dat een tijdelijke modulaire brug vanwege de grootte van de overspanning niet veilig kan worden gerealiseerd en enkel een reguliere brug een reëel optie is”, aldus de minister.

“Sloop brug staat los van de onderzoeken”
De Paddepoelsterbrug werd ruim twee jaar geleden aangevaren door een schip. De brug raakte daarbij zwaar beschadigd. Enige tijd geleden zijn de restanten verwijderd. De manier hoe Rijkswaterstaat op haar kanalen over de sloop communiceerde stootte veel omwonenden en gebruikers tegen de borst. Schonis vroeg dan ook aan de minister waarom Rijkswaterstaat ervoor koos om zo te communiceren zonder in te gaan op een oplossing voor de verdwenen verbinding waar voor de aanvaring honderden fietsers en wandelaars per dag gebruik van maakten. Minister Van Nieuwenhuizen: “Het verwijderen van de resten van de brug staat los van de onderzoeken. Al eerder heb ik besloten om de aangevaren brug te verwijderen, omdat de brug een obstakel was in de vaarweg en voor nautisch onveilige situaties zorgde. Als gevolg van de krappe doorvaarbreedte, slechts 22 meter, konden tegemoetkomende schepen elkaar ter plaatse van de brug niet passeren.”

Eind november een besluit
Nu er definitief geen tijdelijke brug komt betekent dit dat er nog twee alternatieven over zijn: een structurele reguliere brug of geen brug. “Inmiddels zijn de belangrijkste onderzoeken voor de MIRT-verkenning op hoofdlijnen bekend. Ik vind het belangrijk om deze eerst met de bestuurlijke partners te bespreken. Verder kwam recent naar voren dat de gemeente Groningen nog aanvullende informatie wil aanleveren die mogelijk van invloed is op mijn besluit over een structurele oplossing. Afgesproken is dat dit voor 26 november beschikbaar wordt gesteld zodat er dan een weloverwogen besluit genomen kan worden over de Paddepoelsterbrug.”

Deel dit artikel: