Krakers voeren actie uit protest tegen leegstand

nieuws
Posteractie tegen leegstand

Op diverse leegstaande panden in Groningen zijn donderdagochtend door krakers posters geplakt om te protesteren tegen de leegstand. Op de posters van “De Krakelaar” staat dat de lege panden te kraken zijn.

De directe aanleiding van de actie is de Wet Kraken en Leegstand die tien jaar geleden is ingevoerd. Die wet moet niet alleen kraken, maar ook leegstand voorkomen. Desondanks staan er nog veel panden leeg.

De actievoerders vinden dat kraken één van de oplossingen is om de woningnood te voorkomen en bovendien ruimte biedt aan alternatieve woonvormen: “Het creëren van autonome en creatieve woon- en werkomgevingen is noodzakelijk zolang er elders geen plek is waar sociale, politieke en culturele initiatieven zich kunnen ontwikkelen”.

De actie werd niet alleen in Groningen gevoerd, maar ook in diverse andere plaatsen in het land.