Gemeentebestuur: ‘Geen structurele bezuinigingen door corona in 2021’

Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Groningen heeft vrijdag haar begroting voor 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Volgens het college was dit een grote uitdaging, maar is de begroting wel sluitend.

Met de begroting blijven de meeste investeringen grotendeels overeind en worden grote bezuinigingen vermeden, zo stelt het college. Voor schuldhulpverlening, fietsparkeren, sport en handhaving zijn zelfs extra middelen beschikbaar. Het college wil het daarmee anticyclisch handelen. Volgens het gemeentebestuur hebben de bezuinigingen, die vorig jaar werden doorgevoerd na een ernstig begrotingstekort, stabiliteit gecreëerd waardoor nu geen grote aanvullende bezuinigingen nodig zijn.

‘Focus op lange termijn’

“Het belangrijkste uitganspunt bij het maken van keuzes in deze begroting was dat we onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen helpen”, vertelt wethouder Paul de Rook. “We kijken naar wat wél kan, juist in deze crisis, ook nu onze eigen financiën als gemeente onder druk staan. Daarnaast houden we de focus op de langere termijn vast en blijven werken aan een gezond, groen en gelukkig Groningen, voor al onze inwoners.”

Slag om de arm

Het college houdt wel een slag om de arm, want er is geen betrouwbare raming gemaakt van de financiële effecten van corona. Daarom kiest het gemeentebestuur ervoor om een risico op te nemen. Het opnemen van het risico verhoogt het benodigd weerstandsvermogen. “ Omdat de komende jaren veel onzekerheden met zich brengt kiest het college de voor noodzakelijke middelen toe te voegen aan de reserves”, zo schrijft het college.