Cultuur: provincie en gemeente kiezen voor stabiliteit

De gemeente en de provincie kiezen voor de komende vier jaar voor stabiliteit als het gaat om cultuur, Dat bleek bij de presentatie van de Cultuurnota en het uitvoeringsprogramma cultuur.

Zij trekken beiden 11 miljoen euro per jaar uit voor subsidie aan toneelgezelschappen, beeldende kunst, musea, diverse podia en festivals. Iets meer dan vorig jaar.  Voor de verdeling van het geld volgden zij het advies van de kunstraad. Afwijkingen van het advies zijn er alleen in positieve zin. Zo steunden provincie en gemeente de klassieke muziek sector: de gemeente continueert subsidie aan het Haydn Jeugd Strijkorkest en het Peter de Grote Festival.

Wethouder Cultuur Paul de Rook: ”We hebben het proces voor de nieuwe cultuurnota ondanks de coronacrisis doorgezet, net als de provincie en het Rijk. Hiermee willen we duidelijkheid voor de langere termijn bieden aan de instellingen. Juist in een mondiale crisis als deze dragen kunst en cultuur bij aan de samenleving.” Gedeputeerde Cultuur Mirjam Wulfse: “Daarbij vinden we het belangrijk dat cultuur beschikbaar is voor álle mensen, of je nu midden in de stad woont of in een dorp in de ommelanden. Een stevige erfgoedsector en verbinding met vrijetijdseconomie vinden we bijvoorbeeld erg belangrijk. Daar zien we kansen.”