Voorzitters UMCG en GGD: ‘Geen plek voor marktwerking bij zorgproef in de regio’

nieuws
Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Bestuursvoorzitters Ate van der Zee (UMCG) en Jos Rietveld (GGD Groningen) pleitten, in een opiniërend artikel op website van Zorgvisie, voor een nieuw regionaal zorgbeleid, waar preventie de boventoon voert op genezing en waarin marktwerking geen rol speelt.

De coronacrisis was een wake-up call voor het gezondheidsbeleid, zo stellen de topmannen. “Heel opmerkelijk was dat tijdens de piek van de crisis niet of nauwelijks over geld of productie werd gesproken”, zo laten de heren optekenen. “Normaliter zijn dat dominante aspecten in de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Pas ruim na de coronapiek werden de financiële gevolgen met ministeries en zorgverzekeraars besproken (en bleek reparatie van omzetverlies ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht).”

Volgens Van Der Zee en Rietveld is de ‘urgentie om te veranderen’ hoger dan ooit: “Het huidige zorgsysteem heeft zijn grenzen bereikt, qua absorptievermogen, personeels- en kostenbeslag.” Landelijke verandering daarin is volgens de heren een proces van jaren:  “Het zou mooi zijn als in de tussentijd her en der aan regio’s die dat ambiëren experimenteerruimte wordt geboden. De regio Groningen stelt zich alvast kandidaat!”

In een proef met een nieuwe, regionale opzet van het zorgsysteem moet niet alleen de marktwerking van tafel. Ook vinden de heren dat preventie van ziekte de boventoon moet vormen. De grote zorgvraag tijdens de corona komt volgens de voorzitters voornamelijk voor bij patiënten met ‘leefstijlproblemen’, voornamelijk overgewicht is een factor. “Ons zorgstelsel beloont ziekte en niet gezondheid”, laten Van Der Zee en Rietveld optekenen.  “Maak daarom infectiepreventie en een gezonde leefstijl de hoekstenen van het gezondheidsbeleid en zorg daarnaast voor een gezonde leefomgeving, armoedebestrijding en inclusieve samenleving.”

Deel dit artikel: