Voorlopig geen oplossing voor drukke Lodewijkstraat

nieuws
Foto: Google Maps- Streetview

De gemeente ziet geen mogelijkheid om iets te doen aan de drukte in de Lodewijkstraat. De raadsfractie van de PvdA had hierom gevraagd, omdat de Lodewijkstraat, als woonerf, toch deel uitmaakt van het hoofdfietsnetwerk.

Het gaat om een smalle straat met diverse slingers in de weg. De grote aantallen soms erg snel rijdende fietsers zorgen ervoor dat veel bewoners van de straat dit als onprettig ervaren. Daarom vraagt D66 om oplossingen.

De gemeente ziet geen mogelijkheden voor fysieke maatregelen, zoals kruispuntplateaus en verkeersdrempels. Bovendien is er geen goed alternatief voor fietsers. Wel wil het college fietsers attenderen dat ze over een woonerf rijden en dat daar andere gedragsregels gelden. Zo geldt er een maximumsnelheid van 15 km/uur en moet rekening gehouden worden met voetgangers en spelende kinderen. Dat kan via bebording en markering.

De geplande nieuwe fietsverbinding, aan de overzijde van het spoor, kan pas in 2028 worden aangelegd. Die sluit aan op de Helperzoom, de Esperantotunnel en de fietstunnel onder het hoofdstation. De gemeente laat nu onderzoeken of het eerste deel van deze nieuwe fietsverbinding, tussen Helperzoom en Feithstraat, eerder kan worden aangelegd. Daardoor wordt de Lodewijkstraat ontlast.

Deel dit artikel: