Veel Stadjers zien drugsgebruik of -handel, maar hebben er (relatief) weinig last van

nieuws
Foto: Steve Buissinne via Pixabay

Hoewel ongeveer een kwart van de inwoners van de gemeente Groningen drugsgebruik en/of -handel ziet in de buurt, hebben maar weinig Stadjers er last van. Vier procent van de Groningers ervaren overlast door drugsgebruik, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Met deze cijfers valt Groningen vrijwel precies in het landelijke gemiddelde en wijkt daarmee af van de meeste grote steden in Nederland. Meer dan een kwart van de inwoners van de politieregio Amsterdams Centrum-Burgwallen (27 procent) van de inwoners van 15 jaar of ouder geeft aan overlast te hebben.

Bijna een kwart (24,3 procent) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder gaf in 2019 aan dat drugsgebruik of drugshandel weleens voorkomt in zijn of haar buurt. Ongeveer 4 procent zegt daar veel overlast van te ervaren.