Meer egels geteld tijdens Egelweekend

nieuws
Foto: Ronny Satzke from FreeImages

Tijdens de egeltelling, die afgelopen weekend gehouden werd, zijn er meer egels geteld dan in 2019. Bij de Egelwerkgroep kwamen bijna 2.500 waarnemingen binnen.

Afgelopen weekend werden mensen opgeroepen om hun egelwaarnemingen door te geven. Door al deze informatie ontstaat er een goed beeld van de verspreiding van egels in Nederland. In 2019 werden er ruim 2.200 waarnemingen gedaan, dit jaar dus bijna 2.500. Er werden ongeveer 1.100 egels geteld in tuinen, buiten de tuinen ruim 1.300. De meeste waarnemingen werden gedaan in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Gelderland. Uit de eerste resultaten blijkt daarnaast dat er voor het eerst op alle Waddeneilanden egels werden gespot. Dat is nog niet eerder gebeurd.

Egeltellingen worden al sinds 1994 gehouden. Uit cijfers blijkt dat sinds 1994 de populatie matig is afgenomen waarbij goede jaren afgewisseld worden met slechte jaren. Het Egelweekend is een initiatief van de Zoogdiervereniging, de Egelwerkgroep en Jaarrond Tuintelling.

Deel dit artikel: