Groningen krijgt een lokaal referendum: “Wij zijn erg verheugd”

In de gemeente Groningen is het in de toekomst mogelijk om referenda te houden. Dat heeft de Groningse gemeenteraad woensdagavond besloten.

In de raad werd de nieuwe referendumverordening besproken. In de oude gemeentes Haren en Groningen bestond al zo’n verordening maar in Ten Boer niet. Om die reden waren na de herindeling tot de nieuwe gemeente Groningen referenda niet mogelijk. De SP, gesteund door de Stadspartij, Student en Stad, PVV en 100% Groningen, wilde daar zo snel mogelijk verandering in en ontwierp zelf een nieuwe verordening. In de raad bleek er een meerderheid voor de verordening te zijn. Alleen PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren stemden in hun geheel tegen. Opvallend was dat GroenLinks verdeeld stemde: twee raadsleden stemden tegen, acht voor.

Uw initiatiefvoorstel is aangenomen, het gebeurt niet zo vaak dat ik een blije SP’er zie …
“Haha, nee. Voor alles is een eerste keer”, zegt SP-raadslid Daan Brandenbarg. “Maar wij zijn erg verheugd dat ons initiatiefvoorstel voor referenda is aangenomen.”

Waarom is het nodig?
“Wij vinden dat de inwoners van onze gemeente extra middelen in handen moeten hebben om volksvertegenwoordigers terug te kunnen fluiten als ze dat nodig vinden. Met dit middel kunnen inwoners van onze gemeente een referendum mogelijk maken, dus als zij zeggen dit is een raadsbesluit waarvan wij vinden dat we daar het laatste woord over moeten hebben, dan zouden ze dit mogelijk kunnen maken.”

Referendumverordening
Met de referendumverordening mogen Groningers zich over politieke vraagstukken uitspreken. Men mag ook zelf het initiatief voor een referendum nemen. Mensen gaan pas naar de stembus als een meerderheid van de gemeenteraad daar achter staat.