Gedoe rond verkiezing mooiste gebouw

nieuws

De Woldringlocatie is dit jaar een van de gebouwen waarop gestemd kan worden voor de Groninger Architectuurprijs. En dat gebeurt volop. Misschien wel een beetje té veel, zelfs.

De organisatie meldt:

‘Sinds de start van de online verkiezing, op 18 augustus jongstleden, houden wij het stemgedrag goed in de gaten. Zo zorgen we dat de verkiezing zo eerlijk mogelijk kan verlopen.

Helaas hebben we moeten constateren dat er op het project De Woldring grote aantallen onzuivere stemmen zijn en worden uitgebracht. Deze worden automatisch gegenereerd en/of maken gebruik van spreekwoordelijke gaten in ons stemsysteem.

Als organisatoren van de Groninger Architectuurmaand (Stichting DAG, Atelier Stadsbouwmeester en GRAS) en als inzenders van de Woldringlocatie (Urban Climate Architects) betreuren wij dit. Met de Groninger Architectuurprijs en de online poll willen we juist op een positieve manier aandacht vragen voor wat er in Groningen gebouwd en gerealiseerd wordt.

Deze gang van zaken straalt negatief af op onze doelstelling en op alle inzenders van de prijs – de inzenders van de Woldringlocatie in het bijzonder. Lobbyen mag – graag zelfs – maar de boel bewust frustreren en vals spelen: daar wordt niemand beter van.

De makkelijkste maatregel zou zijn om de Woldringlocatie uit de online verkiezing te halen. Maar dat doet volgens ons de mensen die wél eerlijk hun stem hebben uitgebracht op dit project, tekort. Daarbij is de Woldringlocatie, ondanks deze gang van zaken, natuurlijk gewoon onderdeel van de ‘oogst’ van 2020. Het gebouw verdient een plek tussen de inzenders.

In goed onderling overleg hebben we besloten het aantal stemmen op de Woldringlocatie te corrigeren. Alle stemmen die onomstotelijk onzuiver zijn zullen we de komende dagen zo veel mogelijk uit de poll halen. Dat blijven we doen tot het sluiten van de verkiezing op 18 september.

Vanuit UCA, Stichting DAG, Atelier Stadsbouwmeester en GRAS roepen we iedereen op een eerlijke stem uit te brengen op een van de 46 ingezonden projecten. Laat weten wat jij het beste nieuwe gebouw of project van Groningen vindt en vier met ons de architectuur!

En voor wie het toch nodig vindt de boel te frustreren: hou daarmee op. Het is niet fair, draagt in niets bij aan de aandacht voor architectuur in Groningen en is (dus) nergens voor nodig’.

Meer info over de inzendingen en het aantal -zo veel mogelijk gecorrigeerde- stemmen dat tot nu toe gehaald is: https://groningerarchitectuurmaand.nl/inzendingen.