Gasberaad: SodM heeft gelijk, maar biedt verkeerde oplossingen

nieuws
Foto: Groninger Gasberaad

Het Groninger Gasberaad is het helemaal met het SodM eens, dat de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied veel te lang duurt. Maar ze ziet niets in de oplossingen die de toezichthouder op de mijnbouw voorstelt.

Volgens het SodM is een crisisaanpak noodzakelijk. De versterkingsoperatie wordt door veel partijen aangestuurd, waarbij het onduidelijk is wie eindverantwoordelijk is. Het voorstel van het SodM om zich vooral te focussen op de versterking van huizen, en niet op zaken als schadeherstel en dorpsvernieuwing, doet volgens Susan Top van het Gasberaad geen recht aan de problemen van de Groningers.

Bewoners hebben volgens het Gasberaad juist behoefte aan een integrale oplossing (schade en versterken), te verkrijgen aan één loket, met een heldere planning. In de plannen van het SodM zouden bewoners zelf langs verschillende loketten moeten aan, en zelf plannen maken voor hun woning. Daarmee wordt volgens het Gasberaad het probleem verplaatst van instanties naar de burgers, en dat kan niet de bedoeling zijn.

Deel dit artikel: