Banken voor de bank zitten de bank toch niet lekker

nieuws

Drie banken op de Grote Markt, die er sinds 2018 stonden, staan inmiddels in de opslag. Omdat ze de bank veel overlast bezorgden.

De SP heeft gevraagd hoe het zit met het verwijderen van de zitbanken voor het bankkantoor op de Grote Markt. En hoe dit weghalen te rijmen is met het voornemen de Grote Markt meer een verblijfsplaats te laten zijn voor niet-consumptie plichtige stadjers.

Het college antwoordt: ‘De bankjes waren eigendom van de ABN. Zij ondervonden veel overlast en wilden de bankjes verwijderen. Zij hebben de bankjes geschonken aan de gemeente en deze staan nu in de opslag. We komen begin volgend jaar met het programma van eisen van de Grote Markt naar de raad. Daarin krijgt het niet-commercieel zitten uiteraard een prominente plek. Op 14 en 15 oktober gaan we vast experimenteren om te kijken welke mogelijkheden er zijn, hoe deze in de ruimte functioneren en hoe bezoekers van de Grote Markt deze ervaren’.

Deel dit artikel: