‘Wie heeft repetitieruimte voor een theater, orkest of koor?’

nieuws
Foto: Howard Bilerman via Wikimedia Commons (Public Domain)

Omdat het voor gezelschappen in Groningen knap lastig is om te repeteren en te presenteren tijdens de coronacrisis, start VRIJDAG Advies met de actie ‘Ruimte voor Cultuur’.

Organisaties met een beschikbare sportzaal, bedrijfskantine, tribune, zaal, bedrijfsruimte of kerkgebouw kunnen zich aanmelden om cultuurmakers in de provincie Groningen te helpen aan repetitieruimte.

“In de provincie zijn er naar schatting ruim 200.000 Groningers die in hun vrije tijd muziek, theater of beeldende kunst maken, dansen, dichten of schrijven”, zegt Paula Mulder van VRIJDAG Advies. VRIJDAG Advies is de provinciale steuninstelling voor de amateurkunst. “Veel van deze groepen hebben door corona grotere ruimtes nodig om te repeteren of te presenteren. We zoeken organisaties en bedrijven die ruimte beschikbaar hebben, waar gerepeteerd of gepresenteerd kan worden. We denken hierbij niet alleen aan de ‘reguliere’ ruimtes, zoals bij buurthuizen en culturele instellingen, maar ook aan sportzalen, bedrijfskantines, tribunes van sportvelden, restaurants met zalen, bedrijfsruimtes en kerken”, aldus Mulder.

Heeft u een bedrijf of organisatie in de provincie Groningen met een beschikbare ruimte? Stuur een e-mail naar advies@bijvrijdag.nl en vermeld daarin de afmetingen en voorzieningen (zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van stoelen of een piano) en wanneer de ruimte beschikbaar is. “We zoeken niet alleen ruimtes voor de avonduren, ook overdag en in het weekend willen verenigingen kunnen repeteren”, vertelt Mulder. “VRIJDAG Advies zal alle deelnemende bedrijven en organisaties vermelden in een grote advertentie in het Dagblad van het Noorden.” Voorwaarde voor een goede ruimte is dat deze corona-proof is.