‘Uitstel nieuwbouw brandweerkazerne Haren is geen afstel’

nieuws
Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Er is geen sprake van het schrappen van de nieuwbouwplannen voor de brandweerkazerne in Haren. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de PVV en Stadspartij.

De twee partijen wilden weten waarom de Harener brandweer nog altijd geen nieuwe kazerne heeft. De oude kazerne aan de Westerse Drift voldoet al lang niet meer aan de Arbo-regels. Dat heeft volgens de PVV en Stadspartij nadelige gevolgen voor de aan- en uitrijtijden en de werkomstandigheden voor het personeel.

Volgens het college is dat niet juist. Aanpassingen aan de kazerne zorgen ervoor dat deze op een veilige manier gebruikt kan worden. De staat van de kazerne heeft bovendien geen invloed op de uitruk- en aanrijtijden. Dat wordt vooral bepaald door de woon- en werkadressen van de vrijwillige brandweermensen.

Het gemeentebestuur meldt dat de nieuwbouwplannen voorlopig zijn opgeschort vanwege de coronacrisis. Dat besluit komt niet van de gemeente Groningen, maar van de Veiligheidsregio Groningen. De VRG bespreekt de nieuwbouwplannen medio oktober.