Aftredend directeur-generaal DUO mag agentschap omdopen tot ‘Ministerie van Schuld’

nieuws
Foto: Richard Broekhuijzen via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Op maandag 31 augustus (de start van het Academisch jaar) wordt er geprotesteerd bij het hoofdkantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen. De LSVb en FNV Young & United hebben Hans Schutte, de aftredend directeur-generaal, uitgenodigd om het agentschap op deze dag symbolisch om te dopen tot het ‘Ministerie van Schuld’.

“We hebben de Directeur-Generaal uitgenodigd om, op z’n laatste dag als chef van DUO, samen met ons symbolisch een omdopingslintje door te knippen”, vertelt Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Of Schutte ingaat op de uitnodiging, is niet bekend. De omdoping wordt kracht bijgezet door een groep van ongeveer 25 studenten met enorme banners met #NietMijnSchuld en andere leuzen.

Onder de noemer #nietmijnschuld voeren de twee bonden al een jaar campagne tegen de enorme schulden die studenten noodgedwongen moeten aangaan, omdat de basisbeurs voor HBO en WO studenten is afgeschaft en is vervangen door een leenstelsel. De bonden willen dat er een basisbeurs komt, waarmee studenten die 12 uur bijwerken per week, schuldenvrij een goede opleiding kunnen afronden.