‘Zes van de tien mensen wil zich laten inenten tegen coronavirus’

nieuws
Foto: Cristian Bender from FreeImages

Als er een vaccin beschikbaar is tegen het coronavirus willen zes van de tien mensen (59%) zich laten inenten. Dat blijkt uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder bijna 36.000 deelnemers.

Voorstanders zien een vaccinatie zitten omdat ze graag terug willen naar de situatie van voor de coronacrisis. De respondenten verwachten dat door inenting groepsimmuniteit ontstaat waardoor de verspreiding van het virus afneemt. De groep die voorstander is bestaat vooral uit mensen die tot de risicogroep behoren, mensen die ouder zijn dan 55 jaar en mensen die in hun nabije omgeving iemand kennen die tot de risicogroep behoord.

‘Medicijn in plaats van vaccin’
Ondertussen is 41 procent (nog) niet overtuigd van de noodzaak van vaccinatie. Zij hebben geen vertrouwen in een vaccin dat zo snel op de markt komt veilig is. Daarnaast heeft deze groep angst voor eventuele bijwerkingen op de korte en lange termijn. Veel deelnemers laten in het onderzoek weten dat ze liever zien dat er gewerkt gaat worden aan een medicijn voor coronapatiënten in plaats van een vaccin voor de hele bevolking. Een deel van de respondenten denkt dat een vaccin weinig zin heeft omdat voor het middel klaar is het virus allang weer gemuteerd is.

Jongeren
Wat opvalt is dat vooral jonge mensen minder de behoefte voelen om zich te laten vaccineren. Van de groep tot 55 jaar ziet de helft een inenting zitten. 23 Procent wil niet ingeënt worden, 26 procent twijfelt. De laatste beide groepen zijn over het algemeen niet zo bang voor het virus, terwijl ze wel angst hebben voor mogelijke bijwerkingen van het vaccin.