Wie wil deze zomer voorlezen aan kinderen met een taalachterstand?

nieuws
Foto: Humanitas

Kinderen met een migratieachtergrond hebben in de Coronatijd veelal een taalachterstand gekregen, zo stelt Humanitas. Daarom is de stichting de voorleesactiviteit Zomerlezen gestart om hen te helpen wat van deze achterstand in te halen. Maar er staan nog tachtig kinderen op de wachtlijst die ook graag een voorleesmaatje willen. 

Zomerlezen maakt deel uit van het Voorleesproject, een initiatief dat ruim tien jaar geleden is gestart. Voorleesvrijwilligers komen gedurende een jaar, wekelijks één uur over de vloer bij kinderen met een taalachterstand. Tijdens het bezoek wordt met de kinderen gepraat, worden ze voorgelezen, of wordt er om beurten met de kinderen gelezen. Ook wordt geprobeerd de ouders te betrekken bij geheel.

Er zijn momenteel tien vrijwilligers die Zomerlezen. Ondanks dat dit een goed begin is, kan Humanitas niet aan de vraag voldoen. Op dit moment staan er nog tachtig kinderen op de wachtlijst die ook graag een voorleesmaatje willen. Humanitas is daarom op zoek naar voorleesvrijwilligers. U kunt zich aanmelden door te bellen naar het Meld- en informatiepunt van Humanitas via 050-312 60 00 of door te e-mailen naar mip.groningen@humanitas.nl.

Deel dit artikel: