VVD en Stadspartij: geen verdere verhoging van lasten

nieuws
Foto: Gerrit de Haan

De VVD en de Stadspartij willen geen verdere verhoging van lasten voor de burgers. Een motie daarover komt deze woensdag aan de orde.

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces bespreekt de raad de voorjaarsbrief 2020 en geeft aan het college mee, hoe zij graag in het najaar de aankomende begroting willen zien.

De VVD fractie zal tijdens dit debat een motie indienen, mede gesteund door de Stadspartij, waarin zij het college van B&W oproepen om de lasten voor inwoners niet verder te verhogen dan strikt noodzakelijk, conform de prijsinflatie.

Ietje Jacobs-Setz, voorzitter van de VVD fractie: ‘Deze roerige tijd vraagt om leiderschap, om een leider die ons helpt door de crisis, dat voor ons het leed verzacht en erger leed voorkomt. Dus scherpe keuzes maken en niet blind de ambities volgen. Wij vragen het College dit leiderschap te tonen’.

Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij, sluit zich hierbij aan en ziet sinds zijn tienjarig raadslidmaatschap de lasten voor de inwoners en ondernemers alleen maar stijgen en vindt het nu wel eens genoeg. ‘Het is tijd dat het college en de coalitie in overbodige ambities en plannen gaat snijden.’

De partijen hopen dat nog meer raadspartijen zich zullen aansluiten bij deze oproep.