Oppositie Provincie: ‘Contract met aannemer zuidelijke ring ontbinden’

De voltallige oppositie in Provinciale Staten wil dat gedeputeerde Fleur Gräper het contract met aannemerscombinatie Herepoort ontbindt.

Dit vanwege kostenoverschrijdingen. De aanpak van de zuidelijke ringweg zou oorspronkelijk zo’n 400 miljoen euro kosten. Vorige week werd bekend dat de aanpak minimaal 135 miljoen duurder is. Dat bedrag wordt gedekt uit de pot onvoorzien. Het verlies wat daar nog bovenop komt, moet gedekt worden uit de zogenoemde RSP-pot. Dat is compensatiegeld voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, een pot waarin nog €240 miljoen zit. Maar daaruit moet de verdubbeling van de N33, de Wunderline naar Duitsland en de aanleg van het spoor naar Stadskanaal betaald worden. Die gaan dus, geheel of gedeeltelijk, niet door.

Fleur Gräper beroept zich op het contract met de aannemer Herepoort. ”Je zou zeggen dat ook de aannemer zich moet houden aan het contract. Zoals aanneemsom, planning en uitvoering”, zegt Kees Frenay van de SP namens  de oppositie.

Professor Marcel Hertogh, die ook bij de Zuidelijke Ring bemiddelt, regelde bij de kostenoverschrijding in Amsterdam de ontbinding van het contract en het Rijk vulde het tekort aan. Een dergelijke regeling willen de oppositiepartijen in Groningen ook.